To nye i Centrovice-bestyrelsen

Henning K. Andersen 14-03-2018 18:00:36
Peter Høj (tv), Haugstedgaard, Ny Stenderup, og Finn Eskelund Andersen, Sludegaard ved Frørup, er nye i Centrovice-bestyrelsen. (Foto: Erik Hansen)
De næsten 200 deltagere ved onsdag aftens generalforsamling valgte Peter Høj, Ny Stenderup, og Finn Eskelund Andersen, Slude, til bestyrelsen. Torben Povlsen blev uden modkandidater valgt til formandsposten.

Da var ingen modkandidater, da Torben L. Povlsen, Sentved, blev valgt som ny formand for Centrovice ved generalforsamlingen. »Ny« er dog i den sammenhæng ikke helt rigtigt, idet han siden efteråret har siddet i formandsstolen, efter Niels Rasmussen valgte at trække sig fra posten efter sit sygdomsforløb og salget af fødegården ved Kværndrup.

Som nye i bestyrelsen, som afløsere for Niels Ramussen og for Henrik Kildegaard, Ringe, som ikke ønskede genvalg, valgtes Peter Høj, Ny Stenderup, og Finn Eskelund Andersen, Slude.

Næsten 200 deltog i generalforsamling, af dem 138 stemmeberettigede medlemmer. 

Ved mødet i Vissenbjerg blev 2017-regnskabet præsenteret. Det viser et overskud på 573.843 kroner.
 
Det sker efter et år, hvor rådgivningsvirksomheden har været præget af en række interne udviklingsprocesser såsom leanprocesser i flere afdelinger samt nye store projekter indenfor digitalisering, oplyste administrerende direktør Louise Helmer, der er tilfreds med årets resultat.
 
- Vi oplever, at kravene til service og rådgivning ændres markant i disse år. Vi skal hele tiden arbejde på mere effektive måder at gøre tingene på, samtidig med at kunderne efterspørger rådgivning på helt nye områder. Et stærkt udviklingsfokus har hjulpet os til at holde trit med denne udvikling.
 
66 færre medlemmer 
Også bestyrelsesformand Torben Povlsen var tilfreds med årets resultat i virksomheden med de vilkår, Centrovice har haft for forretningen.
 
- 2017 har generelt været et godt år for landbruget, men der er stadig en strukturudvikling, som betyder, at der bliver færre og færre landbrug år for år, også blandt vores medlemmer og kunder. Det er klart, at det betyder noget for en rådgivningsvirksomhed og forening, der primært henvender sig til landbruget.
 
Virksomhedens omsætning er faldet fra 102,5 mio. kr. i 2016 til 99,7 mio. kr. i 2017, mens egenkapitalen ved årsskiftet udgjorde 33,8 millioner kroner.
 
Sidste år havde den fynske landboforening 1.267 medlemmer, eller 66 færre end i 2016. Antallet af førte landbrugsregnskaber var sidste år i alt 1.900, og for andre virksomheder blev der ført 350 regnskaber.
 
Læs mere fra generalforsamlingen i Effektivt Landbrug fredag, og i LandbrugFyn i de kommende uger.

Husk bag-landet, Mette

16-03-2018 16:02:33

Fokus på image og sammenhold i Kronjylland

16-03-2018 15:08:11

Formand Christian Jensen lagde stor vægt på landbrugets behov for image-pleje i sin beretning på Landboforeningen Kronjyllands generalforsamling.


BL-kritik af ny bekendtgørelse er hørt på Christiansborg

16-03-2018 14:56:45

Udvidelsen af KO-kravene for fuglebeskyttelse til også at omfatte områder uden for Natura 2000 i en ny bekendtgørelse, har i de seneste uger modtaget heftig kritik fra Bæredygtigt Landbrug. Liberal Alliances ordfører tager nu sagen op internt i regeringspartierne, fortæller han.


Landbrug er en balancegang

16-03-2018 14:04:44

Uanset om regeringen er blå eller rød, eller regnskabet er i plus eller minus – og medier, natur- og miljøorganisationer udfordrer erhvervet, så skal landbruget altid kunne håndtere det, lyder budskabet fra formanden i Jysk Landbrug.


Det kan være fornuftigt at beskytte sine produkter

16-03-2018 14:00:22

Hvor står man, når man har lovet sine kunder kød fra Himmerland – men underleverandøren leverer kød fra Sydamerika?


Grå hår gav midtjysk debat

16-03-2018 13:58:26

Mens gennemsnitsalderen stiger på landets gårde, blev der også efterspurgt generationsskifte i Landboforeningen Midtjyllands bestyrelse, da foreningen torsdag holdt generalforsamling.


Det skal være tilladt at reklamere for pluk selv-jordbær og nye kartofler

16-03-2018 13:55:08

Folketinget førstebehandlede i går et lovforslag, der vil gøre det muligt for virksomheder i små byer at reklamere i det åbne land for eksempelvis sæsonsalg af frisk frugt og grønt.


Landovervågningens historie

16-03-2018 13:22:27

Siden den første Vandmiljøplan har der eksisteret et overvågningsprogram for N-udvaskning.


Kvælstofprognosen for 2018 er nu offentliggjort

16-03-2018 13:18:12

Store nedbørsmængder betyder, at landbruget må tildele mere kvælstof på finsand og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2018.


Højt fagligt niveau uden politiske bagtanker

16-03-2018 13:16:19

Overvågningen af kvælstofudvaskning til grundvand og farvande udvikles hele tiden under høje videnskabelige standarder.


Glyphosat i hestebønner inden fremspiring

16-03-2018 13:12:12

Hvis hestebønnerne sås dybt, kan spild-raps og fremspiret ukrudt nå at bortsprøjtes med glyphosat, inden hestebønnerne kommer op.


Efterspørgslen efter korn vil ingen ende tage

16-03-2018 12:28:18

Uge efter uge viser opgørelsen over eksporten af afgrøder ud af USA, at der er en glubende appetit efter korn. Men prisen for majs og afgrøder generelt set har lige nu lidt svært ved at holde fast i de prispositive takter, grundet profithjemtagning af de spekulative kapitalfonde.


Galera til tidlig ukrudtsbekæmpelse i vinterraps

16-03-2018 12:23:18

For at forbygge sprøjterester i bihonning bør ukrudt i vinterraps bekæmpes tidligst muligt. Galera kræver kun 8-9 graders varme, og har en mere sikker effekt på kamille end for eksempel Matrigon.


Kinesere lænser danske butikker for Arla-produkter

16-03-2018 12:09:45

Arla-produktet »Baby&Me« er i høj kurs blandt kinesiske turister i København. Coop har nu sat et max for, hvor mange dåser, man må købe.


Fremtidens fodring i økologisk produktion

16-03-2018 11:06:06

Økologisk svineproduktion og organisationerne bag indgik sidste år en ny, indbyrdes brancheaftale som blandt andet stiller krav om 100 procent økologisk fodring. Det giver lidt udfordringer at finde de nødvendige råvarer.


Gode råd til pattegrisens optag af foder inden fravænning

16-03-2018 10:52:08

Det kan være svært at sikre optaget af pattegrisenes foder inden fravænning, men svinerådgiver Nikolaj Stidsen har gode råd til hvordan.


Få styr på søernes huld

16-03-2018 10:46:36

Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

02-02-2018 09:12:17

I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.


Side 1 af 42 (839 artikler)Prev1234567404142Next