Fire vindere af øko-konkurrence for afgangselever

Henning K. Andersen 13-03-2018 12:49:11
Agrarøkonomstuderende fra Bygholm og Vejlby landbrugsskoler har vundet legater for deres besvarelse i konkurrencen »I gang for 1 million«, som alle landbrugsskolernes afgangselever deltog i i efteråret.

I efteråret indbød Økologisk Landsforening alle landets agrarøkonom-studerende (landbrugsskolernes afgangselever) og deres otte landbrugsskoler til at deltage i undervisningsforløbet »I gang for 1 million«. Alle takkede ja til tilbuddet. I forløbet skulle de studerende udtænke en forretningsmodel for en landbrugs/fødevarevirksomhed, som kan etableres for én million kroner, og formulere det i en opgavebesvarelse, som efterfølgende er blevet vurderet af et dommerpanel med repræsentanter fra Nordea, Teknologisk Institut, Vækstfonden, landbruget samt detailhandlen og foodservicesektoren.
 
På Økologisk Landsforenings generalforsamling i weekenden blev vinderne offentliggjort og fejret. De fire vindere blev: Jonas Skov og Søren Jakobsen, Tørring (Bygholm Landbrugsskole) for et projekt om økologisk Quinoa, Kristian Alexandersen, Samsø (Bygholm Landbrugsskole) for et projekt om økologisk solsikkeolie dyrket på Samsø, Bertel Bovbjerg, Mors, (Vejlby Landbrugsskole) for et projekt om gourmet grisekød samt Thomas Grenå Christensen, Horsens (Vejlby Landbrugsskole) for et projekt om produktion af gourmet kaninkød.
 
- I dag udgør tre afgrøder; ris, majs og hvede, 60 procent af alt, hvad vi spiser på verdensplan, og i dansk landbrug har vi tradition for intensiv hvededyrkning. Af hensyn til jordens frugtbarhed, bæredygtighed samt vores udvalg af varierede fødevarer, bør vi dyrke flere forskellige afgrøder. Hvis kødforbruget af hensyn til klimaet samtidig skal reduceres, skal vi udvikle nye attraktive proteinholdige fødevarer baseret på planteprotein. Det gav os idéen til at opstarte en dansk økologisk produktion af quinoa, skriver Jonas Skov og Søren Jakobsen i deres projekt. 
 
Et nyt mind-set
For Økologisk Landsforening, der stod bag projektet »I gang for 1 million«, var det et mål at åbne de studerendes øjne for, at der er alternativer til det traditionelle selveje, hvor man i dagens landbrug typisk skal lægge mange millioner for at købe en gård.
 
- Efter at have læst de godt 70 opgaver og talt med de unge gennem forløbet, så er et gennemgående udsagn fra dem, at de har fået et helt andet mind-set omkring det at starte op som selvstændig landmand. Sammenholdt med, at flere at opgaverne ser ud til også at blive reelle start-up virksomheder, viser det, at projektet har haft sin berettigelse, siger Jens Peter Hermansen, projektleder på »I gang for 1 million« og økologikonsulent i Økologisk Landsforening.
 
Alle fire vinderprojekter har potentialet at blive til virkelige virksomheder. 
 

Husk bag-landet, Mette

16-03-2018 16:02:33

Fokus på image og sammenhold i Kronjylland

16-03-2018 15:08:11

Formand Christian Jensen lagde stor vægt på landbrugets behov for image-pleje i sin beretning på Landboforeningen Kronjyllands generalforsamling.


BL-kritik af ny bekendtgørelse er hørt på Christiansborg

16-03-2018 14:56:45

Udvidelsen af KO-kravene for fuglebeskyttelse til også at omfatte områder uden for Natura 2000 i en ny bekendtgørelse, har i de seneste uger modtaget heftig kritik fra Bæredygtigt Landbrug. Liberal Alliances ordfører tager nu sagen op internt i regeringspartierne, fortæller han.


Landbrug er en balancegang

16-03-2018 14:04:44

Uanset om regeringen er blå eller rød, eller regnskabet er i plus eller minus – og medier, natur- og miljøorganisationer udfordrer erhvervet, så skal landbruget altid kunne håndtere det, lyder budskabet fra formanden i Jysk Landbrug.


Det kan være fornuftigt at beskytte sine produkter

16-03-2018 14:00:22

Hvor står man, når man har lovet sine kunder kød fra Himmerland – men underleverandøren leverer kød fra Sydamerika?


Grå hår gav midtjysk debat

16-03-2018 13:58:26

Mens gennemsnitsalderen stiger på landets gårde, blev der også efterspurgt generationsskifte i Landboforeningen Midtjyllands bestyrelse, da foreningen torsdag holdt generalforsamling.


Det skal være tilladt at reklamere for pluk selv-jordbær og nye kartofler

16-03-2018 13:55:08

Folketinget førstebehandlede i går et lovforslag, der vil gøre det muligt for virksomheder i små byer at reklamere i det åbne land for eksempelvis sæsonsalg af frisk frugt og grønt.


Landovervågningens historie

16-03-2018 13:22:27

Siden den første Vandmiljøplan har der eksisteret et overvågningsprogram for N-udvaskning.


Kvælstofprognosen for 2018 er nu offentliggjort

16-03-2018 13:18:12

Store nedbørsmængder betyder, at landbruget må tildele mere kvælstof på finsand og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2018.


Højt fagligt niveau uden politiske bagtanker

16-03-2018 13:16:19

Overvågningen af kvælstofudvaskning til grundvand og farvande udvikles hele tiden under høje videnskabelige standarder.


Glyphosat i hestebønner inden fremspiring

16-03-2018 13:12:12

Hvis hestebønnerne sås dybt, kan spild-raps og fremspiret ukrudt nå at bortsprøjtes med glyphosat, inden hestebønnerne kommer op.


Efterspørgslen efter korn vil ingen ende tage

16-03-2018 12:28:18

Uge efter uge viser opgørelsen over eksporten af afgrøder ud af USA, at der er en glubende appetit efter korn. Men prisen for majs og afgrøder generelt set har lige nu lidt svært ved at holde fast i de prispositive takter, grundet profithjemtagning af de spekulative kapitalfonde.


Galera til tidlig ukrudtsbekæmpelse i vinterraps

16-03-2018 12:23:18

For at forbygge sprøjterester i bihonning bør ukrudt i vinterraps bekæmpes tidligst muligt. Galera kræver kun 8-9 graders varme, og har en mere sikker effekt på kamille end for eksempel Matrigon.


Kinesere lænser danske butikker for Arla-produkter

16-03-2018 12:09:45

Arla-produktet »Baby&Me« er i høj kurs blandt kinesiske turister i København. Coop har nu sat et max for, hvor mange dåser, man må købe.


Fremtidens fodring i økologisk produktion

16-03-2018 11:06:06

Økologisk svineproduktion og organisationerne bag indgik sidste år en ny, indbyrdes brancheaftale som blandt andet stiller krav om 100 procent økologisk fodring. Det giver lidt udfordringer at finde de nødvendige råvarer.


Gode råd til pattegrisens optag af foder inden fravænning

16-03-2018 10:52:08

Det kan være svært at sikre optaget af pattegrisenes foder inden fravænning, men svinerådgiver Nikolaj Stidsen har gode råd til hvordan.


Få styr på søernes huld

16-03-2018 10:46:36

Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

02-02-2018 09:12:17

I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.


Side 1 af 42 (839 artikler)Prev1234567404142Next