Forventer fødevareeksport sætter rekord

Lasse Ege Pedersen 12-01-2018 13:46:48
DI Fødevarer forventer fødevare-eksportrekord i 2017, når det endelige regnskab snart bliver gjort op for sidste år.
DI Fødevarer har på baggrund af nyeste tal fra Danmarks Statistik fortsat forventning om stor stigning i fødevareeksporten i 2017, når det hele bliver gjort endeligt op.

Danmarks Statistik har i denne uge offentliggjort eksporttallene for november. Dermed er der nu statistik på de første 11 måneder af 2017. Tallene viser, at den danske eksport af føde- og drikkevarer steg 6,9 procent i løbet af de første 11 måneder af 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. Det oplyser DI Fødevarer.

- Fødevareeksporten har været stigende gennem det meste af 2017, men tal fra Danmarks Statistik viser en stagnering i oktober og november. Vi forventer dog stadig, at 2017 bliver et rekordår for fødevareeksporten, lyder det fra DI Fødevarer.

Det bliver her forklaret, at den positive udvikling sker på trods af en stilstand, for udenrigshandlen generelt, i oktober og november måned.  Den samlede danske vareeksport steg 4,9 procent, og importen steg 4,8 procent. Handlen på fødevareområdet ser derfor ud til at bidrage meget pænt til tendensen for den samlede danske udenrigshandel i 2017.

Den øgede handel foregår særligt med nærmarkederne Tyskland, Storbritannien, Sverige og Norge. Derudover er den danske handel med BRIKS-landene også steget markant. Eksporten til denne landegruppe steg 10,1 procent, samtidig med importen steg 9,0 procent i de første 11 måneder af 2017.

Aftale om fremtidens miljøregler for landbruget

Danmark får fra 2019 en miljøregulering, der er blandt verdens mest moderne og avancerede. Et flertal i Folketinget står bag det afgørende skifte i regulering af landbruget, der både vil give et renere vandmiljø og økonomiske gevinster til landbrugserhvervet.


En dynamo for lokalsamfundet fylder 175

Landboforeningen Limfjord spiller op til fest, taler og dans for at markere en milepæl i foreningens historie.


Mere ens og homogen foderration med ny fuldfoderblander

En ny fuldfodervogn sørger for, at foderrationen på Lille Djernæs i Thisted bliver ordentligt blandet sammen. Det giver en mere ens ration hver dag og en blanding, hvor køerne har endnu sværere ved at sortere - og så er den medvirkende til en stadigt stigende ydelse.


Skal helst bruge mere tid i marken med førerløse maskiner

Professor og Agrointelli-direktør Ole Green lovede ikke landmanden en enklere tilværelse og eftermiddagskaffe derhjemme med intelligent kameraovervågning og flere sensorer i marken. – Nu skal tiden bruges på nye problemområder og optimering, siger han.


Stærke, produktive kvier kræver godt management

Seges har analyseret data fra 1.700 kvier. Kalve, der kommer godt fra start, resulterer i stærke, produktive kvier, viser analysen.


Strammere sanktioner ved manglende øremærker

Hvis KO-kontrollørerne finder mindre fejl ved øremærkning og registrering, skal landmanden fremover rette fejlen inden for 24 timer for at undgå træk i støtten.


Kvægledelse vil gøre kvægbrugere bedre til at tjene penge

Kvægsektorens Strategi 2020 fokuserer på virksomhedsledelse og indtjening. Kvægbrugerne skal blive bedre til at tjene penge, mener ledelse.


Seges forudsiger faldende mælkepriser i år

I en ny prognose fra Seges neddrosles mælkepriser og indtjening hos mælkeproducenterne. Prognosen forudsiger faldende priser fra og med i år, men forventningen er sorte tal på bundlinjen i 2018.


Seges nedskriver sin prognose for landbrugets indtjening

Priserne tegner sig så dårlige, at landbrugets samlede driftsresultat efter ejerløn i år bliver på næsten nul i Seges’ nye skøn for 2018. I 2019 går det helt i rødt.


Den nye fosforregulering rammer fejlagtigt landbruget

Sektordirektør Troels Toft, Seges, påpegede i beretningen, at fosforudvaskningen til vandmiljøet primært kommer fra gammelt slam og ikke fra landbrugets gødskning.


Landbruget har brug for mere vand

Landbrugets markvandingsbehov er større end tidligere anslået. Nye beregninger tyder på, at landbruget har behov for større mængder vand til vanding, end man hidtil har troet. Tallene viser også, at det årlige behov kan variere med over 300 procent. Det viser beregninger fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.


Lilleholt mødes med Trumps energirådgiver

Der skal diskuteres grøn omstilling og havvindmøller, når energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i eftermiddag mødes med Vincent DeVito, der er præsident Trumps toprådgiver på energi.


Prisstærk USDA-rapport for soja

Denne måneds rapport fra amerikanske landbrugsministerium over den globale afgrødeforsyning viste sig at være overraskende prisstærk for soja. Det kan være startskuddet til lidt tiltrængt optur til ikke blot soja men også den europæiske rapsfrø, der har været hårdt presset i pris på det seneste.


De globale fødevarepriser falder

Opgørelser, som FN's fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, netop har offentliggjort, viser at de globale fødevarepriser falder


Hvedeprisen banker atter hovedet mod afgørende prisloft

Fredag udkommer denne måneds USDA-rapport over den globale afgrødeforsyning. Forud for rapportens opgørelse er der overraskende styrke til europæisk hvedepris der lige nu banker mod et vigtigt modstandsniveau i opadgående retning.


Dollarkursen gavner amerikanske virksomheder

Donald Trumps ønske om at styrke de amerikanske virksomheders konkurrenceevne på verdensmarkedet ser ud til at lykkedes. Med lavere skatter for de amerikanske forbrugere og virksomheder og en svækket dollar, står de amerikanske virksomheder stærkere end længe på eksportmarkedet.


Voldsomt skuffende aktivitet på eksportmarkedet for korn

Den seneste opgørelse over handels­aktiviteten på eksportmarkedet viser en ekstremt skuffende handelsaktivitet med både majs og hvede hen over juledagene.


Hvedeprisen revancherer to ugers nedtur på to dage

Det så ikke for godt ud for hvedeprisen da handlen for europæisk hvede blev skudt i gang i det nye år. Men de mere prisstærke takter har atter indfundet sig til trods for en stærk euro og skuffende franske eksporttal.


Vækstfonden har sikret landbruget en samlet finansiering for 10 milliarder kroner

Uden hjælp fra Vækstfonden ville mange landmænd ikke have kunnet få bank og realkreditten med på en etablering eller udvidelse, siger både Vækstfonden og Landbrugsrådgivning Syd.


Side 1 af 8 (146 artikler)Prev12345678Next