Millionoverskud hos Thise Mejeri

Henning K. Andersen 14-03-2018 15:57:18
Sådan kommer Thise Mejeri til at se ud efter udvidelsen.
Der var plusser på bundlinjen hos Thise Mejeri, der kom ud af 2017 med et overskud på små 25 millioner kroner. Nu går mejeriet i gang med en bygningsudvidelse.
Thise Mejeri kom ud af 2017 med et overskud på 24,7 millioner kroner, hvilket levede fint op til mejeriets målsætning om et plus på bundlinjen på 25 millioner kroner. Det resultat skyldes flere faktorer.
 
Især var et samspil af gode markedsprisvilkår i Danmark og på de nære eksportmarkeder, klare produktionseffektiviseringer samt stærkt fokus på øget forædlingsgrad gennem et intensivt produktudviklingsarbejde medvirkende til det gode resultat, oplyser selskabet.
 
I øre pr. kilo standardmælk var der fremgang fra 372 øre pr. kilo i 2016 til en indtjening på 383 øre i 2017. Denne indtjeningsstigning på 11 øre pr. kilo mælk, gjorde mejeriet mere konkurrencedygtigt i 2017 med hensyn til mælkeprisudbetaling til andelshaverne i et generelt stærkt 2017 samtidig med, at mejeriets konsolideringsevne var tilfredsstillende i 2017. Mejeriets egenkapital udgjorde ved årsskiftet 122 millioner kroner, og selskabets soliditetsgrad var 37,2 procent ved indgangen til 2018 mod 28,2 procent året før.
 
Gode fremtidsforventninger
Thise Mejeri forventer ligesom sidste år en øget konkurrence i 2018 grundet en stor tilgang af økologiske mælk til de nordeuropæiske mejerier, ligesom det forventes, at mejeriets andelshavere vil forøge den samlede indvejning i 2018 med ca. 5% op til i alt 108 mio kg mælk.
 
Alligevel har Thise positive forventninger til 2018 med fokus på øget markedsværdiopbygning og på en øget evne til indtjening gennem øget salg af færdigprodukter og produktionseffektivisering til sikring af mejeriets udviklingsevne og dets konkurrencedygtighed på mælkeprisen.
 
På baggrund af de stærke økonomiske nøgletal og med en klar forventning om fremtidig konkurrencedygtighed igangsætter mejeriet i 2018 første etape af en bygningsudvidelse, der vil beløbe sig til en investering på ca. 70 millioner kroner i løbet af 2018 og 2019.

Husk bag-landet, Mette

16-03-2018 16:02:33

Fokus på image og sammenhold i Kronjylland

16-03-2018 15:08:11

Formand Christian Jensen lagde stor vægt på landbrugets behov for image-pleje i sin beretning på Landboforeningen Kronjyllands generalforsamling.


BL-kritik af ny bekendtgørelse er hørt på Christiansborg

16-03-2018 14:56:45

Udvidelsen af KO-kravene for fuglebeskyttelse til også at omfatte områder uden for Natura 2000 i en ny bekendtgørelse, har i de seneste uger modtaget heftig kritik fra Bæredygtigt Landbrug. Liberal Alliances ordfører tager nu sagen op internt i regeringspartierne, fortæller han.


Landbrug er en balancegang

16-03-2018 14:04:44

Uanset om regeringen er blå eller rød, eller regnskabet er i plus eller minus – og medier, natur- og miljøorganisationer udfordrer erhvervet, så skal landbruget altid kunne håndtere det, lyder budskabet fra formanden i Jysk Landbrug.


Det kan være fornuftigt at beskytte sine produkter

16-03-2018 14:00:22

Hvor står man, når man har lovet sine kunder kød fra Himmerland – men underleverandøren leverer kød fra Sydamerika?


Grå hår gav midtjysk debat

16-03-2018 13:58:26

Mens gennemsnitsalderen stiger på landets gårde, blev der også efterspurgt generationsskifte i Landboforeningen Midtjyllands bestyrelse, da foreningen torsdag holdt generalforsamling.


Det skal være tilladt at reklamere for pluk selv-jordbær og nye kartofler

16-03-2018 13:55:08

Folketinget førstebehandlede i går et lovforslag, der vil gøre det muligt for virksomheder i små byer at reklamere i det åbne land for eksempelvis sæsonsalg af frisk frugt og grønt.


Landovervågningens historie

16-03-2018 13:22:27

Siden den første Vandmiljøplan har der eksisteret et overvågningsprogram for N-udvaskning.


Kvælstofprognosen for 2018 er nu offentliggjort

16-03-2018 13:18:12

Store nedbørsmængder betyder, at landbruget må tildele mere kvælstof på finsand og lerjord. Det fastslår kvælstofprognosen for 2018.


Højt fagligt niveau uden politiske bagtanker

16-03-2018 13:16:19

Overvågningen af kvælstofudvaskning til grundvand og farvande udvikles hele tiden under høje videnskabelige standarder.


Glyphosat i hestebønner inden fremspiring

16-03-2018 13:12:12

Hvis hestebønnerne sås dybt, kan spild-raps og fremspiret ukrudt nå at bortsprøjtes med glyphosat, inden hestebønnerne kommer op.


Efterspørgslen efter korn vil ingen ende tage

16-03-2018 12:28:18

Uge efter uge viser opgørelsen over eksporten af afgrøder ud af USA, at der er en glubende appetit efter korn. Men prisen for majs og afgrøder generelt set har lige nu lidt svært ved at holde fast i de prispositive takter, grundet profithjemtagning af de spekulative kapitalfonde.


Galera til tidlig ukrudtsbekæmpelse i vinterraps

16-03-2018 12:23:18

For at forbygge sprøjterester i bihonning bør ukrudt i vinterraps bekæmpes tidligst muligt. Galera kræver kun 8-9 graders varme, og har en mere sikker effekt på kamille end for eksempel Matrigon.


Kinesere lænser danske butikker for Arla-produkter

16-03-2018 12:09:45

Arla-produktet »Baby&Me« er i høj kurs blandt kinesiske turister i København. Coop har nu sat et max for, hvor mange dåser, man må købe.


Fremtidens fodring i økologisk produktion

16-03-2018 11:06:06

Økologisk svineproduktion og organisationerne bag indgik sidste år en ny, indbyrdes brancheaftale som blandt andet stiller krav om 100 procent økologisk fodring. Det giver lidt udfordringer at finde de nødvendige råvarer.


Gode råd til pattegrisens optag af foder inden fravænning

16-03-2018 10:52:08

Det kan være svært at sikre optaget af pattegrisenes foder inden fravænning, men svinerådgiver Nikolaj Stidsen har gode råd til hvordan.


Få styr på søernes huld

16-03-2018 10:46:36

Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

02-02-2018 09:12:17

I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.


Side 1 af 42 (839 artikler)Prev1234567404142Next